Çocuklarda Kekemelik Sebepleri ve Tedavisi

hayatımızdaki mevcut sıkıntılar bize tecrübe olabilirken bazen de hatırlanmak istenmeyecek anıların başlangıcı olarak hayatımızda yer edinebilmektedir.Çocuklarda kekemelik sebepleri ve tedavisi başlıklı bu yazımızın ana konusun olan çocuklarda kekemelik sebepleri, kekemeliğin nedenleri her zaman aynı şekilde ortaya çıkmamakla birlikte ne olursa olsun çözümsüz gibi görünmemelidir.
Genellikle gördüğümüz kekemeliğin başlangıç nedenleri özellikle zeki sayılabilecek yani IQ (zeka) seviyesi normalin üzerindeki çocuklarda olağan dışı ve istenmeyen durumların yaşandığı ve beklenmedik gelişmelerin ardından bir anda olmaya başlamaktadır. Kekemeliğin genellikle korku kaynaklı olduğunu söylememiz doğru olacaktır. Bunlardan en sık rastlananlar köpek kovalaması yüksekçe bir yerden düşerek yaşanan korku aile şiddeti olarak örneklenebilir. Çocuklarda kekemelik sebepleri aslında her zaman benzer de olmayabilir. Daha düşük ihtimallerle kıskançlık krizleri yaşanan sükûnet ortamını iç dünyasında gürültüye boğabilir bu durum vücut tarafından bir reaksiyona sebebiyet verir ve anlık ya da geniş bir zaman dilimine ayrılacak şekilde onun vücutsal boyutlarda tepki vermesine sebebiyet verebilir. Bu da çocuklarda kekemelik sebebi olarak sayılabilir. Bunların dışında aynı şive farklılıklarında olduğu gibi konuşmanın öğrenildiği ortamlarda ya da aynı dönem içerisinde izlenen ve çocuğun kendisine rol model olarak kabul ettiği bir karakterin kekeme oluşu konuşma esnasında takılmaların görülmesi örneklenebilir.
Çocuklarda kekemelik nedenleri ve tedavisi konusunda birbirine bağlı durumlardan söz edebiliriz. Gerginliğin, küskünlüğün, kavganın devam ettiği aile ortamlarındaki çocukların bu sorunlarını atlatabilmeleri kısa vadede mümkün değildir. Kısa vadede kekemelik sorunlarından kurtulan çocukların yine aynı sorunları yaşamaları ile birlikte konuşmalarının eskisi gibi bozulduğu denemelerimizde gözlemlenmiştir. Çocuklarda kekemelik tedavisi sabırla başlaması gereken her çocuğa aynı şekilde devam etmemesi gereken yapılması zor olan bir yapıdır. Çocuklarda kekemelik tedavisi onların konuşma motorlarında bir sorun olmadığı için medikal ya da cerrahi operasyonlarla giderilebilecek bir problemmiş gibi görülmemelidir. Kekemelik tedavisi konuşma yapılarındaki temel görev ahenginin düzenlenmesi ile son bulabilmektedir. Kekemelik

Kekemelik

kekeme tedavi istanbul

kekeme tedavi istanbul

Düşündüğünü ifade etmek bazen nefes almak gibiyken bazen hayatın en vazgeçilmez ihtiyacı olacak kadar zorunludur insan için. Özellikle önemli bir konu ve heyecanlı bir ortamdan bahsediliyorsa.

Yaşadığına pişman eden kekemelik sorunu bazen çok zor anları peşinden getirir. Kontrol edilemeyen bu takılmalar, özellikle heyecanla buluştuğunda konuşmaktan vazgeçmek anlamı taşıyan bu problem dermansız bir dert değilken, insanlara öyle bir yapışmıştır ki asla kurtulamayacağız gibi bir düşünce yerleşir zihinlere.

Kekemelik görülmeye başladığı ilk yıllarda kendiliğinden geçebilecekken kemikleşmeye yüz tutan ve artık refleks haline dönüşen durumlarda kendiliğinden geçebilecek olan bu özelliğini yitirmektedir. geçebilme ihtimali olan ve çocukların yanında yaşayan bireylere konu ile ilgili büyük görevler düşmektedir. Bu sorunla ilk karşılaşmalar hak verirsiniz ki büyük ir panik halinde ortaya çıkmaktadır. Fakat kekemelik yaşayan çocukların bu sıkıntıyı çok büyük bir problem gibi algılamaları, sıkıntının yerleşmesine sebep olabilmektedir. Neden takılıyorsun, kekeleme gibi gereksiz uyarılar ise çocuğun kendini denetleme ihtiyacını dürtmekte ve yapamadığını gördükçe bu olayı kafasında büyütüp refleks haline dönüşmesine sebep olabilmektedir.

Uzun yıllardır devam eden kekemelik için artık “kronik kekemelik” diyebileceğimiz yapılar içerindeki takılmalar, duraksamalar,tutulmalar ancak uzman yardımıyla uzaklaşılabilecek sorunlar grubuna girebilir. Kekemelik tedavisi başlangıcı kişisel özelliklerin ve sorunun cinsinin tespiti ile başlayıp kontrollü konuşma alışkanlığını kazandırabilecek teknikler bütününün kişiye öğretilmesi ve bu yöntemlerin kişide refleks haline dönüşene kadar olan takibi ile başarılabilmektedir. Kekemelik tedavisi yapılacak olan kişinin özellikle de yetişkinlerde görülen kekemelik problemlerinin geçmemesi gibi bir ihtimal çok yoktur. Misal halk arasında bu yaştan sonra kekemelik geçmez gibi bir yanlış anlaşılma olabiliyor. Bu sebeple bu yanlış inançlara kanmayıp bu sorunun çözümüne odaklanmak doğru olandır.

Kekemeliğin Çaresi Var Mı ?

kekemeliğin çaresi var mıKekemelik yaşanan durumlara karşı vücudun verdiği tepkidir. Bu tepki küçük yaşta ortaya çıkabileceği gibi ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir.Kekemelik doğuştan gelen bir hastalık veya normal bir hastalık olmadığı için herhangi ilaç ile kekemeliğin çare aranamaz.

Kekemeliğin Çaresi var mı ? Sorusuna gelirsek ise bu çare uzmanlar tarafınca uygulanacak olan eğitimler ile mümkündür.Kekemeliğin çaresi, kısa süreçlerde devam eden yalnızca bazı tekniklerin kişilere gösterildiği yapılar olmamalıdır.

Çocuğumda Kekemelik Başladı Ne Yapabilirim !

çocuğumda kekemelik başladı ne yapmalıyımÇocuğumda kekemelik başladı ne yapabilirim” diyen bir ebeveyn kekemeliğin doğuştan gelmiş bir hastalık olarak düşünmemesi gerekmektedir.Çünkü kekemelik doğuştan gelmiş bir hastalık değildir. Kekemelik karmaşık durumların sonucu olarak ortaya çıkabilen ve ilk hecede takılma olarak görülmeye başlayan bir sorundur. Özellikle de ilk 48 ay içinde yoğun olarak görülmeye başlamaktadır.

Kekemelik Tedavisi İstanbul

kekemelik tedavisi istanbulKekemelik Tedavisi İstanbul kişilerde oluşan akıcı konuşma bozukluğunu önlemek amacıyla yapılan bir tedavidir.Kekemelik kişinin küçük yaşta korkulu anlarda vücudun verdiği bir tepkidir. Bireyin değişik ortamlarda farklı durumlara düşen kekemelik problemi,aynı heyecanlı anlarda vücudun verdiği avuç içi terlemesi gibi konuşma motorundaki değişimlerin, konuşma yapısına etkisidir. Refleks boyutunda devam eden kekemelik probleminin üstesinden gelmek yani kekemelik tedavisi için takılacağım kaygısının de kişinin iç dünyasından uzaklaştırılması önemli bir detaydır.

Kekemelik Tedavi

kekemelik tedavi

kekemelik tedavi

Kekemelik Tedavi

Kekemelik, kişilerde konuşmalar esnasında özellikle de heyecanlı ve gergin anlarda takılmalar veya duraksamalar şeklinde görülür. Bazı kekemelerde bu çok sık tekrarlanırken, bazı kekemelerde nadir görülebilir. Kekemelik Tedavi edilebilen bir sorunken, bu sorun kendi içerisinde farklı şekillerde görülebilmektedir. Kekemelik Tedavi süreçleri, kekemeliğin ortaya çıkışı ile birlikte ihtiyaç duyulabilecek bir tedavi değildir. Çünkü çocukluk dönemindeki erken konuşma sürelerinde bir olay ya da objenin olumsuz etkileşiminden (korkulu, baskılı bir olay )sonra ortaya çıkan takılmalar, önce konuşma motorunda ortaya çıkan bir reaksiyon sonucu iken, eğer doğru şekilde müdahale edilmezse kekemelik artık oturan bir konuşma alışkanlığından söz edilebilir ki bunun bir diğer ismi de kalıcı kekemeliktir. Kalıcı kekemelik öncesinde bu takılmaların kendiliğinden geçme ihtimalinin olduğu ortalama bir yıl gibi bir süreden bahsedebiliriz.

Kekemelik Tedavisi

kekemelik tedavisi

Kekemelik Tedavisi

Kekemelik konuşma esnasında yaşanan takılmalar olarak genel bir nitelendirilmeye tabii tutulan bir konuşma bozukluğu ola da aslıda kekemelik kendi içerisinde oldukça karmaşık yapıları bir arada bulunduran bir konuşma yapısıdır. Herhangi bir şekilde doğuştan gelen bir sıkıntı olmadığı halde çoğunlukla erkan konuşma dönemlerinde çocukların yaşamlarında sıkıntı veren bir problem olarak ortaya çıkabilmektedir.

Kekemelik Tedavi Yöntemleri

Kekemelik Tedavi Yöntemleri

Kekemelik Tedavi Yöntemleri

Doğuştan olmayan takılmaların belli bir süre sonra ortaya çıkışı aslında aile bireylerinin kendilerini ve çevrelerini değerlendirmeleri için, durup çocuğun etkileşimini bir düşünmesini gerektiren bir başlangıçtır. Tedavi sürecinden önce kaynakların iyi değerlendirilmesi önemlidir. Kekemelik ve konuşma bozuklukları çözümüne yönelik bir çok araştırma yapılmış olmasına karşın herkeste aynı şekilde çok başarılı sonuçları veren tekniklerin varlığı oldukça kısıtlı bir durumdur. Yaşamın çeşitli aşamalarında sıkıntılı durumlara sebebiyet veren takılmalar, doğuştan olmayan sorunlardır. Yaşanan çevresel etkilerin sonucundaki reaksiyonla birlikte konuşma motorunda görülen akıcılık bozukluğu, şokun atlatılmasının ardından kendiliğinden ortadan kaybolabilecek bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.  Tabii bu sorunun kendiliğinden geçmesi adına çocuğa yaklaşım noktasında aile bireylerine büyük görev düşmektedir. Gereksiz uyarılar veya haddinden fazla gösterilen tepkiler bu sorunun kalıcı hale gelmesine veya kekemelik tedavi yöntemlerinin daha sonrasında tam olarak verimli olmayışına sebebiyet verebilir.

Kekeme Tedavisi

Kekeme Tedavisi

Kekeme Tedavisi

Kekemelik aslından bilinenin aksine tedavisi mümkün bir sorundur.Kişilerin yaşadıkları sorunlu ve beklenmedik özellikle de korkulu anların peşinden ortaya çıkan takılmalara verilen genel ad kekemeliktir. Konuşma esnasında takılmalara maruz kalan kişilere verilen genel isim kekeme olarak adlandırılsa da, kekeme kişiler çok farklı şekillerde konuşma bozuklukları yaşayabilmektedir. Kekeme tedavisi uzun süreçleri içeren seanslardan oluşmaktadır. Kişilerdeki kekeme problemlerine sebebiyet veren kaynakların başında, korkulu olaylar gelse de farklı psikolojik olayların etkisi görülebilmektedir. 

Kekemeliğin Tedavisi

Kekemeliğin Tedavisi

Kekemeliğin Tedavisi

Kekemelik tedavisi İstanbul ya da bir başka şehirde yapılmalı gibi bir kalite unsuru konmamalıdır. İstanbul’da yapılan tedavi tekniği eğer başka bir şehirde aynı uluslar arası bir teknik şeklinde uygulanıyorsa tüm uzmanlardan kekemeliğin tedavisi hakkında yardım alınabilir.  Takılmalar yada tutulmalar olarak özellikle de heyecanlı anlarda görülen ve kişilerin bazı zamanlarda ağızlarından hiçbir şekilde kelime çıkmadığı durumlara yol açan kekemelik problemi, nasıl tedavi edilebilir, nasıl çözülebilir, bu problemi yaşayan herkesin bilmek istediği sorulardır. Bu soruların cevabını bulmak için öncelikle bazı hassas noktaların adını koymak gerekir.

{$footer_yazisi}